Nho Chardonnay

 ALICANTO Reserva Chardonnay 14%  ALICANTO Reserva Chardonnay 14%
350,000₫
-29%
 GROVE RIDGE CHARDONNAY 2017  GROVE RIDGE CHARDONNAY 2017
350,000₫ 490,000₫

GROVE RIDGE CHARDONNAY 2017

350,000₫ 490,000₫

-48%
 KABILE VILLA YAMBOL (WHITE)  KABILE VILLA YAMBOL (WHITE)
275,000₫ 530,000₫

KABILE VILLA YAMBOL (WHITE)

275,000₫ 530,000₫

-33%
 KANGAROO CHARDONNAY 13%  KANGAROO CHARDONNAY 13%
220,000₫ 330,000₫

KANGAROO CHARDONNAY 13%

220,000₫ 330,000₫

 LOUIS JADOT MEURSAULT CHARDONNAY 2015  LOUIS JADOT MEURSAULT CHARDONNAY 2015
1,850,000₫
 OCTOPODA CHARDONNAY  OCTOPODA CHARDONNAY
900,000₫
-24%
 PUDU CHARDONNAY PEDRO JIMÉNEZ  PUDU CHARDONNAY PEDRO JIMÉNEZ
275,000₫ 360,000₫

PUDU CHARDONNAY PEDRO JIMÉNEZ

275,000₫ 360,000₫

-17%
 THE LINDSAY CHARDONNAY LITTLE BALCONY 2019  THE LINDSAY CHARDONNAY LITTLE BALCONY 2019
330,000₫ 396,000₫
-33%
 TRUMPETER CHARDONNAY13%  TRUMPETER CHARDONNAY13%
330,000₫ 490,000₫

TRUMPETER CHARDONNAY13%

330,000₫ 490,000₫

 XANTHOS NAPA VALLEY CHARDONNAY 2013  XANTHOS NAPA VALLEY CHARDONNAY 2013
850,000₫