Miễn phí vận chuyển toàn quốc

 Dailywine - Once Upon A Vine Bubbly 12%

Dailywine - Once Upon A Vine Bubbly 12%

SKU: OUVB
Liên hệ

Mô tả

*Sản phẩm không dành cho người dưới 18 tuổi 
*Không sử dụng sản phẩm khi tham gia giao thông

- Hương cam quýt và trái cây nhiệt đới, táo đỏ, lê và đào.
Citrus and tropicaal fruit, apple, pear and peach

- Khai vị, hải sản và cá
Appetizers, seafood and fish

Sản phẩm liên quan

 CLOS DU BOIS Classics MERLOT 2011 - 13.5%  CLOS DU BOIS Classics MERLOT 2011 - 13.5%
Liên hệ
Hết hàng
 Dailywine - Archimes Cabernet Sauvignon 2013  Dailywine - Archimes Cabernet Sauvignon 2013
Liên hệ
 Dailywine - Cellar No.8 Pinot Noir 12,5%  Dailywine - Cellar No.8 Pinot Noir 12,5%
Liên hệ
 Dailywine - Cellar No.8 Zinfandel 14,7%  Dailywine - Cellar No.8 Zinfandel 14,7%
Liên hệ
 Dailywine - Once Upon A Vine Bubbly 12%