Miễn phí vận chuyển toàn quốc

 Dailywine - OAK vineyards  Cabernet Sauvignon

Dailywine - OAK vineyards Cabernet Sauvignon

SKU: OC
Liên hệ

Mô tả

*Sản phẩm không dành cho người dưới 18 tuổi 
*Không sử dụng sản phẩm khi tham gia giao thông

Vang: Mỹ

Giống nho: Cabernet Sauvignon

....

Sản phẩm liên quan

 Cornellana Chardonnay 13,5%  Cornellana Chardonnay 13,5%
Liên hệ
 CORNELLANA Sauvignon Blanc 12.5%  CORNELLANA Sauvignon Blanc 12.5%
Liên hệ
Hết hàng
 Dailywine - 1968 Cabernet Sauvignon  Dailywine - 1968 Cabernet Sauvignon
Liên hệ
 Dailywine - OAK vineyards  Cabernet Sauvignon